keramik

Jag tycker om att jobba med ytor och spänningar, det mjuka mot det hårda.

Jag kavlar gärna eller drejar, sätter samman och förändrar formen.

Att bränna raku är en fantastisk upplevelse. Du eldar ute i en ugn av eldfast tegel. När ugnen uppnått cirka 600 grader ställer du in dina glaserade föremål och plockar sedan ut dem när de glöder. De svarta askarna samt skålen är rakubrända. 

ceramics

I like to work with tension, texture and different expressions like energies, softness, harshness, roughness.

I like to use different techniques most often to roll and throw clay and change the original form.

The grey-black boxes with colourful dots are glazed in the japanese technique called raku.

It’s so exciting to pic the clowning pieces out of the oven and put them in sawdust! Sometimes they cracks and sometimes you have a small fire to put out. If you are lucky there are some beautiful colours and small cracks!