keramik

Jag tycker om att jobba med ytor och spänningar, det mjuka mot det hårda.

Jag kavlar gärna eller drejar, sätter samman och förändrar formen.

Att bränna raku är en fantastisk upplevelse. Du eldar ute i en ugn av eldfast tegel. När ugnen uppnått cirka 600 grader ställer du in dina glaserade föremål och plockar sedan ut dem när de glöder. De svarta askarna samt skålen är rakubrända.